Tavuk Bitlerini kümesinizden bir haftada uzaklaştırın!

Tavuk Bitlerini kümesinizden bir haftada uzaklaştırın!

Tavuk bitlerinin kümeslerde en sevdiği iki şey vardır.

1-Yumurtlamasına yardım edecek kan dolayısıyle besin.

2-Kan emmediği zamanlarda saklanabileceği kör noktalar. Tahta parçaları, duvar oyukları  vs.

Bu sebeple tavuk bitleri ile mücadele ederken bu kör nokta unsurlarına dikkat edilmelidir. Zira ne kadar az kör nokta olursa  tavuk bitleri ile  mücadele o kadar kolaylaşır.

Kırmızı tavuk biti ( Dermanyssus gallinae ) kümes hayvanlarında çok görülen bir akardır.

Özellikleri

 • Kan emicidirler ve kan yolu ile hastalık bulaştırırlar

 • Gece beslenirler, gündüz saklanırlar.

 • Beslenme süreleri 1-2 saattir, tavuk üzerinde genellikle görülmezler

 • Türkiye’deki kümeslerin %72’sinde mevcuttur[1]

 • 1 hafta içinde yetişkin hale gelir, 30’un üzerinde yumurta bırakır, hızla çoğalır

 • Beslenmeden 6 ila 9 ay canlı kalabilir

 • Direkt Ekonomik etkisi

 • Yumurta üretiminde %10 ila %15 düşüş[2]

 • Yumurta ağırlığında %2.2’ye kadar düşüş[3]

 • Yumurta kalitesinde kabuk incelmesi ve lekelenme nedeni ile düşüş

 • Yem veriminde %5.7’ye kadar düşüş2

 • Canlı ağırlıkta düşüş1

 • Hayvanlarda strese, saldırganlığa ve ölümlere neden olur

 • Tavuk başına karlılıkta %7 ila 10 düşüş[2]

 

Muhtemelen olası tehlikeleri

Tavuklarda neden olduğu ölümlerin  yanısıra,kan ile bulaşan bir çok hastalığı bulaştırabilirler. Bunlar :

 • Salmonella spp,

 • Kanatlı kolerası
 • Tavuk tifosu

 • Çiçek hastalığı

 • Erysipelothrix rhusiopathiae (erysipelas’ın etkeni)

 • Doğu Equine Encephalomyelitis virusu

 • Newcastle hastalığı

 • Bunun yanısıra tavuklarda stresin en büyük sebebi tavuk bitleridir. Kansızlık tavukları saldırganlaştırır, ayrıca ağırlık kaybı fazla yem tüketimine sebep olur. Ayrıca tavukların

Kırmızı tavuk biti, tavukların dışında 30 farklı kuş çeşidinden beslenip üreyebilmektedir

Son yıllardaki bulgularda  memeli hayvanları da konakçı olarak kullandığına dair gözlemler olmuştur.

Tavuk bitleri insana da geçebilmekte  deride allerjiye, bazı durumlarda deri hastalıklarına neden olmaktadır[4]

Tavuk bitleri ile mücadele:

Şu anda tavukbitleri ile mücadelede kullanılan bir çok kimyasal ilaçların bit çoğu şu anda AB de yasaklanmış ilaçlardır. Bu tür kimyasal ilaçlar giderek daha dirençli bit nüfusunun oluşmasına sebep olmaktadır. Bunun yanısıra toksik kalıntılar yumurtalara yoğun şekilde geçmekte ve insan sağlığını tehdit eder bir boyuta gelmektedir.

Daha fazla miktarda kullanılması ile birlikte et ve yumurtada kalıntı izin verilen düzeylerin üzerine çıkmaya başlamıştır.

Kırmızı tavuk bitine karşı ilaçlama yapılan kümeslerde yumurtacı tavukların %91’inin etlerinde tehlikeli miktarda ilaç kalıntısı bulunmuştur[5]

2014’de İngiltere’de yapılan araştırmada kümeslerin %60’ından fazlasında ilaçlara (akarsitler) direnç gözlenmiştir ve bu oranın sürekli arttığı tahmin edilmektedir.

 

BİTLERDEN KORUNMADA EN ETKİLİ ZEHİRSİZ YÖNTEM : AKARSİD

AKARSİD, Ülkemizde  konusunda uzman bilim insanları tarafından geliştirildi ve bitler ile tavuklara dadanan diğer akarlara karşı yeni nesil mücadeleyi temsil etmektedir.

Akarsid toz tamamen doğal içeriklerden kristalize yapılardan oluşmaktadır ve ortama püskürterek kullanılır.

Tavuklara veya insanlara hiç bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Akarsid içerdiği ve etkinliği ile 5 farklı ülkede büyük üreticilerden tam not almıştır.

Sadece 15 gün içerisinde bitler tavuklardan beslenmeyi bırakırlar.

Ürün bilgisi için bağlantıyı takip ediniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.